Janine Tuinman

oud Raadslid Leek

Sinds 2008 woon ik in de wijk Wolveschans in Leek, samen met mijn twaalf jarige zoon Joost. Hij heeft een autistische stoornis en gaat naar het speciaal onderwijs. Mijn dochter Hanne is vijftien en woont bij haar vader in Zwolle. Ik heb orthopedagogiek gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. De eerste tien jaar van mijn carrière ben ik werkzaam geweest in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarna heb ik ruim tien jaar les gegeven in het beroepsonderwijs, aan de SPW en de SPH. Op dit moment werk ik bij de Zijlen en heb een eigen pedagogisch adviesbureau.

Als ambassadeur van het PGB, gesteund door de landelijke belangenvereniging “Per Saldo,” kwam ik vorig jaar in contact met de gemeentepolitiek en GroenLinks. In de idealen van GroenLinks, herkende ik mijzelf. Ik vind het een goede zaak om voor deze idealen te gaan staan en actief een bijdrage te leveren. Een belangrijke waarde in het leven vind ik bijvoorbeeld “vrijheid” en wil graag dat er (ook) in de zorg iets te kiezen is. GroenLinks erkent dan veel mensen zelf goede zorg kunnen en willen regelen en wil daarvoor ruimte bieden.

Als pedagoog ben ik altijd bezig geweest met het creëren van voorwaarden om groei en ontwikkeling mogelijk te maken. Respect voor de eigenheid en de natuur van de mensen om wie het ging en het vertrouwen in eigen groeikracht waren belangrijke uitgangspunten bij het handelen. Zo maak je een omgang of samenleving mogelijk, waarbij iedereen zichzelf kan zijn en waarin ruimte is voor diversiteit.

Er worden landelijk grote veranderingen voorbereid en er komt een verschuiving van verantwoordelijkheden van de zorgzame overheid naar de lokale gemeenten. Naast de verzwaring van taken heeft de gemeente te maken met forse bezuinigingen. Dat wordt natuurlijk moeilijk. Maar niet onmogelijk.

De taken en de rollen zijn duidelijk en liggen vast. Het college regeert, dat wil zeggen dat zij bestuurt en voert uit. De raad zet de politieke lijnen uit en controleert. Als raadslid van GroenLinks wil ik mij van harte inzetten voor een gezonde en natuurlijke ontwikkeling van de Gemeente Leek.