Nieuws

Boeiend afval

Boeiend! Zo kun je het “opiniërend”  artikel van Leekster VVD’er Paul Haseloop wel noemen. Bijzonder tegelijk. De reactie van Wethouder Rien Honnef op een open brief van het voormalig GroenLinks raadslid Jurgen de Vries heeft hem inspiratie gegeven zijn fantasie de vrije loop te laten. De oogst van een recentelijke workshop “oppositie voeren” wellicht? Haseloop verwijst naar de succesvolle verkiezingskrant van GroenLinks die gebruikt is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Of daar de basis lag van het toetreden tot het college valt te betwijfelen. Die verkiezingskrant, maar dat is achteraf makkelijk zeggen, had eerder roet in het eten kunnen gooien. Lang niet iedereen kon zich vinden in wat we daarin hebben opgeschreven. Het vermoeden bestaat dat er vooral naar andere factoren gekeken moet worden. Voor sommigen vergt dat een wellicht te grote spiegel.

Lees verder

Participeren in de praktijk

Op donderdag 26 november organiseert GroenLinks, afdeling Leek weer een Politiek Café.
Het thema is deze keer de Participatiewet; we gaan het vooral hebben over het streven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen bij reguliere werkgevers. Dit is nu met name een gemeentelijke taak.
Landelijk zijn er afspraken gemaakt om 125.000 extra banen komen voor deze doelgroep en het kabinet, werkgevers en werknemers hebben hierover afspraken gemaakt.

Lees verder

Politiek café : Leek energieneutraal!

Politiek café vrijdag 27 februari om 20:00 uur in de Cazamiersboerderij.
Zaal open 19:45

Energie neutraal is het thema van het volgende politiek café van GroenLinks.
Is dit een ambitie, die een loze kreet is, of kunnen er daadwerkelijk stappen gezet worden om er voor te zorgen dat er in Leek zoveel energie wordt opgewekt, als er verbruikt word?
Om een dergelijke ambitie te halen zullen er grote stappen gezet moeten worden.  Huizen en bedrijven moeten energiezuinig worden. Tijdens deze avond gaan we bespreken welke stappen u zelf kunt zetten en wat hierin de mogelijkheden zijn én we bespreken welke stappen de gemeente dient te zetten om dit mogelijk te maken. Daarnaast komt ook het opwekken van energie aan de orde.
 

Lees verder

2015, een druk en boeiend jaar

16 december 2014, AartJan Feitsma raadslid GroenLinks Leek

2014 was een bewogen jaar voor GroenLinks in Leek.

In het begin van het jaar waren we druk aan het campagne voeren voor de raadsverkiezingen. We hebben een eigen krantje gemaakt die met hulp van vele vrijwilligers nagenoeg huis aan huis is bezorgd in de hele gemeente en we hebben diverse bijeenkomsten in het kader van de verkiezingen bezocht. Het resultaat mocht er wezen: We hebben voor het eerst drie raadszetels en hebben de stijgende lijn weten vast te houden die we al sedert 16 jaar hebben in de gemeente. De verhoudingen zijn trouwens behoorlijk door elkaar geschud. De PvdA heeft twee zetels verloren en op de CU na, hebben alle partijen nu 3 zetels. Hierdoor werden we een serieuze coalitiepartner en na intensieve onderhandelingen heeft dit geresulteerd in een coalitie van CDA, PvdA en GroenLinks. Onze inzet was om ervoor te zorgen dat er een andere politiek in Leek zou komen, en dat is gelukt.

Lees verder

Bemiddeling in kwestie Hummel gestaakt

In het voorjaar heeft de voltallige raad uitgesproken dat er een bemiddelingspoging moest komen tussen het bedrijf Hummelrecycling en de omwonenden, verenigd in ‘Fris Leek’.  Ook de gemeente zou hierbij aanschuiven. Om te zorgen dat een en ander onbevooroordeeld zou verlopen, werd er gesteld dat er een voorzitter van het overleg moest komen, die door alle drie de partijen gedragen werd. Deze werd gevonden in de Groningse oud D’66 wethouder Henk Pijlman.

Al vrij snel, bleek dat Hummel echter helemaal niet een overleg wilde met de omwonenden en slechts de heer Pijlman wilde gebruiken als bemiddelaar met de gemeente. Hummel wilde absoluut niet met Fris Leek om tafel.

Lees verder

College met GroenLinks: persbericht

De CDA, PvdA en GroenLinks gaan het college vormen in de gemeente Leek. De heren Hans Morssink (CDA), Ben Plandsoen (PvdA) en Rien Honnef (GroenLinks) zijn de wethouderskandidaten. De fractievoorzitters van de drie partijen en de drie beoogde wethouders hebben op 16 mei 2014 het Coalitieakkoord 2014-2018 'Samen werken aan een betrokken gemeente' gepresenteerd. In het coalitieakkoord geven CDA, PvdA en GroenLinks aan dat zij op zoek willen naar samenwerking en betrokkenheid. Samenwerking en betrokkenheid van inwoners, verenigingen, organisaties, bedrijven en gemeenteraad bij het vormgeven van hun eigen lokale samenleving. Ook willen de coalitiepartijen betrokkenheid van de gemeente bij inwoners die het niet altijd op eigen kracht redden, door hier actief beleid op te voeren.

Lees verder