16 december 2014, AartJan Feitsma raadslid GroenLinks Leek

2015, een druk en boeiend jaar

2014 was een bewogen jaar voor GroenLinks in Leek.

In het begin van het jaar waren we druk aan het campagne voeren voor de raadsverkiezingen. We hebben een eigen krantje gemaakt die met hulp van vele vrijwilligers nagenoeg huis aan huis is bezorgd in de hele gemeente en we hebben diverse bijeenkomsten in het kader van de verkiezingen bezocht. Het resultaat mocht er wezen: We hebben voor het eerst drie raadszetels en hebben de stijgende lijn weten vast te houden die we al sedert 16 jaar hebben in de gemeente. De verhoudingen zijn trouwens behoorlijk door elkaar geschud. De PvdA heeft twee zetels verloren en op de CU na, hebben alle partijen nu 3 zetels. Hierdoor werden we een serieuze coalitiepartner en na intensieve onderhandelingen heeft dit geresulteerd in een coalitie van CDA, PvdA en GroenLinks. Onze inzet was om ervoor te zorgen dat er een andere politiek in Leek zou komen, en dat is gelukt.

Natuurlijk hebben veranderingen tijd nodig; het lukt natuurlijk niet om van de een op de andere dag de politiek te veranderen. Voor één van de leden van de fractie gingen de veranderingen niet snel genoeg. Jurgen de Vries heeft daarom besloten de fractie te verlaten. Jammer, zeker gezien de inzet die hij heeft getoond bij de campagne voor de verkiezingen en in de fractievergaderingen.

Zijn opvolger is de nummer vijf van onze lijst, Aartjan Feitsma. Bijgevoegd vind je een foto van zijn beëdiging op woensdag 17 december 2014.

De fractie van GroenLinks gaat 2015 vol vertrouwen in. Gezien de decentralisaties die vanaf 1 januari gestalte gaan krijgen is het van het grootste belang dat we de vinger aan de pols houden. Het mag niet gebeuren dat door de bezuinigingen op zorg en WMO, met name de zwakkeren in de Leekster samenleving de dupe worden. Het college heeft al laten zien dat ze hoog inzet op de sociale lat en als eerste van de Westerkwartiergemeenten, de grens van het recht op financiële ondersteuning verhoogd naar 120% van de bijstandsnorm.

Natuurlijk zijn we er daarmee niet. Er is nog veel om voor te knokken. Leek moet nog een aantal inhaalslagen maken op het gebied van duurzaamheid, de inwoners moeten nog beter betrokken worden bij de besluitvorming en we moeten zorgen dat Leek zijn sociale ambities gaat waarmaken.

Ook moet er dit jaar duidelijkheid komen over de gemeentelijke herindeling. In het kader hiervan zullen we nadrukkelijker de samenwerking zoeken met andere fracties  van GroenLinks in het Westerkwartier.

Kortom, er staat ons een druk en boeiend jaar te wachten.

Vanaf deze kant voor iedereen de beste wensen voor 2015 namens de fractie van GroenLinks.

Albert Houwer

Fractievoorzitter.