Bemiddeling in kwestie Hummel gestaakt

In het voorjaar heeft de voltallige raad uitgesproken dat er een bemiddelingspoging moest komen tussen het bedrijf Hummelrecycling en de omwonenden, verenigd in ‘Fris Leek’.  Ook de gemeente zou hierbij aanschuiven. Om te zorgen dat een en ander onbevooroordeeld zou verlopen, werd er gesteld dat er een voorzitter van het overleg moest komen, die door alle drie de partijen gedragen werd. Deze werd gevonden in de Groningse oud D’66 wethouder Henk Pijlman.

Al vrij snel, bleek dat Hummel echter helemaal niet een overleg wilde met de omwonenden en slechts de heer Pijlman wilde gebruiken als bemiddelaar met de gemeente. Hummel wilde absoluut niet met Fris Leek om tafel.

Henk Pijlman heeft toen zijn opdracht teruggegeven. Hiervan werd namens het presidium van de raad verslag gedaan door Michiel van der Linden van de PVDA. De teleurstelling was groot.

Namens GroenLinks heb ik toen een artikel onder de aandacht gebracht, wat daags tevoren in het Dagblad van het Noorden was verschenen, waarin de firma Hummel de schuld van de mislukking in de schoenen van Henk Pijlman trachtte te schuiven. Ik kreeg niet de ruimte om mijn hele verhaal te doen, omdat het op dat moment geen agendapunt was. De VVD greep hierop in.

Wat ik had willen betogen komt op het volgende neer. GroenLinks is erg geschokt door de hele manier van handelen in de poging tot bemiddeling. Hummel stemt eerst in met de bemiddelingspoging, er wordt door Henk Pijlman veel tijd in gestoken en uiteindelijk blijkt dat Hummel niets ziet in een bemiddelingspoging en alleen open staat voor harde confrontatie. Hummel schoffeert daarmee niet alleen de gemeenteraad en de omwonenden, maar probeert en passant de door henzelf mede benoemde voorzitter onderuit te halen.

Voor de fractie van GroenLinks is het beetje vertrouwen dat er misschien nog lag in de firma Hummel helemaal weg. Het enige wat deze firma wil, is dat de regels ten koste van wie of wat dan ook, zo gehanteerd worden, dat zij als bedrijf ongebreideld hun gang kunnen gaan. Dat is iets wat natuurlijk voor ons onacceptabel is. We zullen dan ook de activiteiten en plannen van Hummel nog kritischer volgen dan we al deden en dit nog scherper  toetsen aan de belangen van de omwonenden en de gemeente.

Albert Houwer

Fractievoorzitter GroenLinks Leek