Boeiend afval

Boeiend! Zo kun je het “opiniërend”  artikel van Leekster VVD’er Paul Haseloop wel noemen. Bijzonder tegelijk. De reactie van Wethouder Rien Honnef op een open brief van het voormalig GroenLinks raadslid Jurgen de Vries heeft hem inspiratie gegeven zijn fantasie de vrije loop te laten. De oogst van een recentelijke workshop “oppositie voeren” wellicht? Haseloop verwijst naar de succesvolle verkiezingskrant van GroenLinks die gebruikt is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Of daar de basis lag van het toetreden tot het college valt te betwijfelen. Die verkiezingskrant, maar dat is achteraf makkelijk zeggen, had eerder roet in het eten kunnen gooien. Lang niet iedereen kon zich vinden in wat we daarin hebben opgeschreven. Het vermoeden bestaat dat er vooral naar andere factoren gekeken moet worden. Voor sommigen vergt dat een wellicht te grote spiegel.

Terug naar de inhoud van het artikel van Haseloop; het meest opvallende is wel dat hij in maart 2015 op de VVD website publiceerde: “Een tweede grote ergernis is de afvalstoffenheffing, deze verhoging is ontstaan omdat er in de nieuwe begroting allerlei kosten onder vallen die absoluut niets te maken hebben met uw afval. Het is dus een ordinaire belastingverhoging en daarbij een manier om een tekort op andere posten te dekken door het gewoon onder een belastbare post te schuiven. Als VVD zien wij liever daadwerkelijke oplossingen voor financiële problemen, dit soort boekhoudtrucjes waar de burger de dupe van is lossen niets op. “

De timing is een aardige. In Maart 2015 kan het niet anders geweest zijn dan dat hij het heeft over een uitvloeisel van de jaarrekening van 2014 welke begrotingsvaststelling in November 2013 plaatsvond. Het afvaldossier was toen “eigendom” van zijn eigen VVD wethouder… Er is nogal wat tumult over geweest. En om het feest compleet te maken, de  VVD fractie stemde in met een motie van treurnis over het weinig transparant zijn in de financiën rond het afvaldossier, ook hier weer; het dossier van de VVD wethouder. Die ontbrekende transparantie was overigens grotendeels de “steen des aanstoots” bij de tot standkoming van de verkiezingskrant van GroenLinks.
Nee, Haseloop had er verstandig aan gedaan goed na te denken alvorens hij iets liet publiceren in de Midweek over GroenLinks. Feiten controleren, dat was beter geweest. Het gedraai van GroenLinks of het gedraai van de VVD?

Feit is: De kwalificatie "Het is dus een ordinaire belastingverhoging en daarbij een manier om een tekort op andere posten te dekken door het gewoon onder een belastbare post te schuiven. Als VVD zien wij liever daadwerkelijke oplossingen voor financiële problemen, dit soort boekhoudtrucjes waar de burger de dupe van is lossen niets op. " laten wij geheel voor rekening van de VVD waar de eigen VVD Wethouder verantwoordelijk voor was.