Camperplaatsen in Leek; willen is kunnen

Hoe belangrijk vinden we dat nu eigenlijk; camperplaatsen bij het centrum van Leek. In meerderheid is de gemeenteraad van Leek in ieder geval de mening toegedaan dat het een mooie gelegenheid is om Leek positief te promoten, bijvoorbeeld in de grote hoeveelheid lectuur die er is met betrekking tot recreatie.  Maar wie hebben er nu eigenlijk profijt van speciale camperlocaties? De NKC, de Nederlandse Kampeerauto Club, publiceerde er het volgende over; 

De gemeente; meer naamsbekendheid, verlenging van het recreatieseizoen en extra aandacht voor historische, culturele en landschappelijke aspecten zijn de voordelen van een gemeentelijke camperlocatie.
Middenstand, instellingen, bedrijven en horeca; Campergebuikers besteden in een gastvrije gemeente flink wat geld. Een opsteker voor veel ondernemingen en een verlenging van het recreatie seizoen.
De camper gebruiker; hij is welkom, gedraagt zich hiernaar en zal zeker terugkomen. Het onderling doorgeven van een goede overnachtingsplek in een gastvrije gemeente is traditie en wordt mede gestimuleerd doordat gebruikers hun commentaar over een specifieke locatie op de website www.campercontact.nl kunnen geven.” 

Er is geen sprake van concurrentie; campergebruikers kiezen doorgaans niet voor een camping maar voor een eenvoudige en goedkope overnachtingsplek doordat ze vaak volledig selfsupporting zijn. En het voldoet volledig aan de uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in het convenant wat er bestaat tussen de NKC en Recron, de overkoepelende organisatie voor campings. Om de indruk van valse concurrentie te voorkomen zou er zelfs voor gekozen kunnen worden de camperplaatsen te laten exploiteren door de lokale camping, mits er redelijke tarieven gehanteerd worden.

Woensdag 19 februari is een notitie van het college over de kosten die er gemaakt zouden moeten worden in de raadscommissie besproken. Hoge kosten, aldus de notitie. Een uitkomst waar door de meeste fracties grote vraagtekens bij werden gezet en volledig voorbij lijkt te gaan aan de oorspronkelijke vraag. O.a. door uit te gaan van herbestrating en compensatie van parkeerplaatsen. Aardig detail bij deze discussie, momenteel loopt er een project om het bestaande parkeerterrein bij Nienoord te herinrichten. Er komen meer parkeerplaatsen. Als je dan al wilt vasthouden aan compenseren van parkeerplaatsen voor camperplaatsen was dit een uitstekende gelegenheid geweest het hier in te verrekenen. Doorgaans is het college van Leek aardig creatief in het bedenken van projecten om het onmogelijke toch mogelijk te maken. Het had het college gesierd, de wens van de raad kennende,  in het project herinrichting parkeerterrein Nienoord de aanleg van camperplaatsen mee te nemen. Nu kun je slechts concluderen dat de wens van de raad genegeerd wordt. Willen is kunnen.

De discussie wordt door tijdgebrek op een later moment voortgezet en naar het zich laat aanzien in een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en een nieuw college.