Epiloog: Intensieve veehouderij

Gisteravond ( 15-1) raadscommissie en raadsvergadering in de gemeente Leek bijgewoond?  De intensieve veehouderij stond opnieuw op de agenda. Deze keer was er voor de sprekers een zeer strikte tijdslimiet (1 of 2 minuten). Het onderwerp is dan ook al meermaals aan de orde geweest. Helaas is het probleem daarbij niet opgelost. Eigenlijk is er alleen maar een ander probleem bij gekomen. Een probleem dat nog groter is dan de intensieve veehouderij. Duidelijk wordt dat de gemeente Leek in de procedure rondom het specifieke bedrijf een zeer grote hoeveelheid fouten heeft gemaakt in de handhaving en in de vergunningsverlening. De ondernemer, de omwonenden en de gemeenteraad zijn meermaals onjuist ingelicht. Ook zijn de omwonenden simpelweg niet serieus genomen in hun klachten.

Na een heleboel research en schriftelijke vragen aan het college waarin het college glashard ontkent ook maar iets niet goed te hebben gedaan was er nu een motie was voorbereid door D66, GroenLinks en de ORL.

En niet zo maar een motie. Een motie waarin duidelijk wordt uitgesproken dat deze partijen het niet goed vinden dat de raad verkeerd wordt voorgelicht. En dat burgers met ellende zitten veroorzaakt door een falende overheid.

Je zou zeggen dat zo’n motie altijd raadsbreed gedragen zou worden.

Geen enkel zichzelf respecterend raadslid zou toch moeten accepteren dat hij onjuist wordt voorgelicht zonder daar ook maar een consequentie aan te verbinden. Een uitspraak over wat je er als raadslid van vindt dat je onjuist bent voorgelicht hoeft een uiteindelijke oplossing op helemaal niet in de weg te staan. Het geeft alleen maar aan dat je je werk serieus neemt en dat je de rol van raadslid kunt vervullen.

Als raadslid ben je namelijk ook de waakhond van de democratie. En soms moet je als waakhond blaffen of bijten. Daarvoor ben je ingehuurd door de kiezers in de gemeente Leek.

Bij de stemming bleek echter dat alleen de waakhonden van D66, GroenLinks en de ORL wakkere waakhonden zijn. De andere waakhonden sliepen door of zijn wellicht helemaal geen waakhonden ?

Het absolute hoogtepunt van de avond was toch wel de reactie van het college op de ingediende motie van wantrouwen.

Een oorverdovende stilte……geen commentaar.

Monisme ten top. Geen bereidheid ook werkelijk maar een seconde naar de feiten te kijken of er zelfs maar onderzoek naar te doen. Eigenlijk kun je wel spreken van een stapeling van oorzaken waarom het dan tot een motie van wantrouwen komt. Dat heeft het college in de eerste plaats aan zich zelf te danken, als verantwoordelijke voor haar eigen beleid en de ambtenaren. Maar ook de coalitie-fracties; de verantwoordelijkheid voor hun volksvertegenwoordigende en controlerende rol. Geen beweging, niets, niet eens een poging daartoe.

Ik ben benieuw wat de kiezers op 19 maart vinden van slapende waakhonden.