Het gaat om mensen!

De komende jaren gaat er in de gemeenten nogal wat veranderen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor veel zorgtaken. In de praktijk zal het er op neer komen, dat mensen die zorg nodig hebben, dat vooral eerst in hun eigen omgeving moeten zoeken en alleen voor hulp in aanmerking komen, als deze door familie, buren of anderen uit de kenniskring, niet geleverd kan worden. Natuurlijk, hoe kan het ook anders, gaat het overhevelen van de zorgtaken, hand in hand met forse bezuinigingen. Het motto is dat gemeenten dichterbij de burger staan en daardoor beter zien wat er nodig is en het daardoor goedkoper kunnen regelen.

Voor GroenLinks is het van groot belang, dat mensen die zorg nodig hebben, deze ook krijgen en dat de kwaliteit van die zorg goed is. Natuurlijk is het goed dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving opgevangen worden. We moeten er dan wel voor zorgen, dat de druk op deze omgeving niet zo groot word, dat het onwerkzaam is. Voor familie en mantelzorgers moet er goede ondersteuning zijn en indien de zorg in de eigen omgeving niet (volledig) gerealiseerd kan worden, dan moet er voor mensen ook een keuzevrijheid zijn, om eventueel zorg in te kopen met een eigen budget.

Kwaliteit en keuzevrijheid staat voorop en daarbij moeten de middelen gevonden worden.

De mens en de kwaliteit van leven staat voorop en daarvoor moet de gemeente de middelen vinden om dat te realiseren. Dat is een sociale plicht van ons allen.

Het gaat om de mensen en niet om de cijfers!