Kappen met kappen

Onderhoud aan het groen is noodzakelijk. En dat brengt soms ook met zich mee dat de uitwerking van het onderhoud rigoureus moet worden gedaan. De afgelopen weken ging de kettingzaag door Leek. Je kunt er niet omheen, dit was meer dan rigoureus. Grote, prachtige bomen gingen neer. Langs het Leekster Hoofddiep (te veel grondwater hadden de bomen aangetast, aan de kern van de stammen was niets te zien) en leverde veel reacties op. Het was goed gecommuniceerd met de aanwonenden, aldus de uitleg en “we plaatsen er elzen voor terug”. Uitruil van prachtige eiken voor elzen... Er was goed gecommuniceerd, en dat is ook de afspraak die we in Leek hebben gemaakt. Geen kapvergunning meer, maar waar het van toepassing is informeren we eerst de omwonenden. Alles goed zou je zeggen. “We halen geen eikenbomen neer” , langs het hoofddiep was noodzakelijk. En nog voor dat de nagalm van die woorden waren weggestorven sneuvelde de eik bij het moestuintjescomplex in de wijk Sintmaheerd.

Kappen is goedkoper dan onderhoud, dat zal de filosofie zijn achter het beleid. De kapvergunning moet terug komen. Om verschillende redenen. De belangrijkste is dat er niet zomaar naar willekeur gekapt mag worden, en daar heeft het sinds het verdwijnen van de kapvergunning wel alle schijn van. En het probleem is, als een boom eenmaal gekapt is valt er niet zoveel verhaal meer te halen. Het kwaad is immers al geschiedt.  Om deze reden is GroenLinks gestart met de actie Uw Boom. Om het probleem onder de aandacht te brengen van de bevolking; om het opnieuw op de agenda te krijgen; om een eind te maken aan het naar willekeur kappen van prachtige bomen. Kappen met Kappen. Het maakt heel wat reacties los onder de bevolking.

We hebben er een uitgelicht, omdat juist deze onderstreept dat een boom niet zomaar van iemand is. Een boom is van ons allemaal.

Als je het bos ingaat vanaf de Midwolderweg tegenover Dr. Sanders ga je bij de kruising linksaf en dan staan ze aan de linkerkant ongeveer lussen de kruising en het begin van de camping. Deze bomen staan er al jaren en iedere keer zie ik hoe ze wat verder naar elkaar toegegroeid zijn. Net een echtpaar tot de dood hen scheidt. Ik heb wat met die boom, kan niet uitleggen wat. Ik kan er tijden bij stil staan en kijken en er van genieten.
Ik vind het rampzalig hoe de gemeente met de bomen omgaat.  Je hoort nu al weer veel mensen klagen over de bomen langs de Kerkweg die zomaar gekapt zijn. Verder lees ik niets meer van onze burgervader of de info. Ik heb het helemaal gehad met de gemeente Leek, ze glijden steeds verder van de burger af en gaan hun gang maar.

De inzending was voorzien van het volgende gedicht:

Mijn Boom (Bomen)

Twee zaadjes
verbonden
met de aarde
verbonden
met elkaar

Twee bomen
samen
geworteld
samen
gegroeid

Twee bomen
geteisterd
door de storm
samen sterk
samen zo mooi

Twee bomen
vergroeid
met elkaar
tot bijna
een geheel
 

Twee zaadjes
één boom
onlosmakelijk
met elkaar
verbonden