Nieuws over iedereen

College met GroenLinks: persbericht

De CDA, PvdA en GroenLinks gaan het college vormen in de gemeente Leek. De heren Hans Morssink (CDA), Ben Plandsoen (PvdA) en Rien Honnef (GroenLinks) zijn de wethouderskandidaten. De fractievoorzitters van de drie partijen en de drie beoogde wethouders hebben op 16 mei 2014 het Coalitieakkoord 2014-2018 'Samen werken aan een betrokken gemeente' gepresenteerd. In het coalitieakkoord geven CDA, PvdA en GroenLinks aan dat zij op zoek willen naar samenwerking en betrokkenheid. Samenwerking en betrokkenheid van inwoners, verenigingen, organisaties, bedrijven en gemeenteraad bij het vormgeven van hun eigen lokale samenleving. Ook willen de coalitiepartijen betrokkenheid van de gemeente bij inwoners die het niet altijd op eigen kracht redden, door hier actief beleid op te voeren.

Lees verder

Winst!

Een verkiezingscampagne krijgt pas echt glans wanneer je die kunt afsluiten met winst. En dat is gelukt. GroenLinks ging van 2 naar 3 zetels. En daar zijn we ongelooflijk blij mee.

7.800 eigen verkiezingskrantjes huis aan huis, 5000 flyers, deels huis aan huis en deels uitgedeeld op verschillende locaties; deelname aan de familieDoeDagen in het sportcentrum; deelname aan de verkiezingskrant van Leek; advertenties en artikelen in de verschillende regionale bladen; de nodige persberichten; online advertenties op infoleek.nl, familiedoedagen.nl en facebook; publicaties op facebook en de eigen website; Twitter en verschillende lijsttrekkersdebatten. Maar vooral onze mensen. Vele gesprekken hebben we mogen voeren. Op straat, bij bijeenkomsten, maar ook via e-mail.

Lees verder

Het gaat om mensen!

De komende jaren gaat er in de gemeenten nogal wat veranderen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor veel zorgtaken. In de praktijk zal het er op neer komen, dat mensen die zorg nodig hebben, dat vooral eerst in hun eigen omgeving moeten zoeken en alleen voor hulp in aanmerking komen, als deze door familie, buren of anderen uit de kenniskring, niet geleverd kan worden. Natuurlijk, hoe kan het ook anders, gaat het overhevelen van de zorgtaken, hand in hand met forse bezuinigingen. Het motto is dat gemeenten dichterbij de burger staan en daardoor beter zien wat er nodig is en het daardoor goedkoper kunnen regelen.

Lees verder

Manifestatie zonnecentrale A7

GroenLinks afdelingen uit het Westerkwartier organiseerden zaterdag 8 maart een korte manifestatie om opnieuw de aandacht te vestigen op de oproep van de Provincie Groningen aan gemeenten om grond beschikbaar te stellen voor het plaatsen van grote aantallen zonnepanelen: een zonnecentrale.  De locatie aan de A7 is gereserveerd is voor de Zuiderzeelijn, de spoorverbinding richting Heerenveen en door. Die gaat er echter niet door en aangezien de gemeente de gronden hier al in bezit heeft is het bij uitstek geschikt voor de aanleg van een zonnecentrale.  Maar het kan ook op andere locaties. Zo zijn de bewoners van Nienoordsrand al jaren in de slag met het bedrijf Jager/Dusseldorp in Midwolde en is bedrijfsverplaatsing de beste optie. De vrijgekomen grond kan prachtig ingezet worden voor het plaatsen van een grote hoeveelheid zonnepanelen. De stroom kan mooi gebruikt worden voor de woonwijk en het bedrijventerrein Leeksterhout.

Lees verder

Kappen met kappen

Onderhoud aan het groen is noodzakelijk. En dat brengt soms ook met zich mee dat de uitwerking van het onderhoud rigoureus moet worden gedaan. De afgelopen weken ging de kettingzaag door Leek. Je kunt er niet omheen, dit was meer dan rigoureus. Grote, prachtige bomen gingen neer. Langs het Leekster Hoofddiep (te veel grondwater hadden de bomen aangetast, aan de kern van de stammen was niets te zien) en leverde veel reacties op. Het was goed gecommuniceerd met de aanwonenden, aldus de uitleg en “we plaatsen er elzen voor terug”. Uitruil van prachtige eiken voor elzen... Er was goed gecommuniceerd, en dat is ook de afspraak die we in Leek hebben gemaakt. Geen kapvergunning meer, maar waar het van toepassing is informeren we eerst de omwonenden. Alles goed zou je zeggen. “We halen geen eikenbomen neer” , langs het hoofddiep was noodzakelijk. En nog voor dat de nagalm van die woorden waren weggestorven sneuvelde de eik bij het moestuintjescomplex in de wijk Sintmaheerd.

Lees verder

Camperplaatsen in Leek; willen is kunnen

Hoe belangrijk vinden we dat nu eigenlijk; camperplaatsen bij het centrum van Leek. In meerderheid is de gemeenteraad van Leek in ieder geval de mening toegedaan dat het een mooie gelegenheid is om Leek positief te promoten, bijvoorbeeld in de grote hoeveelheid lectuur die er is met betrekking tot recreatie.  Maar wie hebben er nu eigenlijk profijt van speciale camperlocaties? De NKC, de Nederlandse Kampeerauto Club, publiceerde er het volgende over; 

Lees verder