Participeren in de praktijk

Op donderdag 26 november organiseert GroenLinks, afdeling Leek weer een Politiek Café.
Het thema is deze keer de Participatiewet; we gaan het vooral hebben over het streven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen bij reguliere werkgevers. Dit is nu met name een gemeentelijke taak.
Landelijk zijn er afspraken gemaakt om 125.000 extra banen komen voor deze doelgroep en het kabinet, werkgevers en werknemers hebben hierover afspraken gemaakt.

Op donderdag 26 november organiseert GroenLinks, afdeling Leek weer een Politiek Café.
Het thema is deze keer de Participatiewet; we gaan het vooral hebben over het streven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen bij reguliere werkgevers. Dit is nu met name een gemeentelijke taak.
Landelijk zijn er afspraken gemaakt om 125.000 extra banen komen voor deze doelgroep en het kabinet, werkgevers en werknemers hebben hierover afspraken gemaakt.
Tijdens deze avond willen we weten wat de stand van zaken is. De inspanningen om deze groep mensen aan het werk te krijgen worden in onze regio geleverd door o.a. het Regionaal Werkbedrijf, namens deze komt mevrouw Nina Beswerda. Daarnaast speelt natuurlijk ook de ISD een rol en deze wordt vertegenwoordigd door Willy de Boer. Verder kan natuurlijk ook Novatec niet ontbreken en de heer Jan Talens zal over hun rol iets vertellen.
We hopen ook nog een werkgever aan het woord te laten die intussen al mensen met afstand tot de arbeidsmarkt heeft aangenomen en kan vertellen over de praktijkervaringen.
De provinciale politiek wordt ook vertegenwoordigd door iemand van de Statenfractie van GroenLinks en natuurlijk zijn ook de fractieleden van GroenLinks in Leek  aanwezig.
We hopen op een goede discussie die ons kan helpen om het beleid nog beter handen en voeten te geven.
Iedereen is welkom. De avond begint om 19:30 en wordt gehouden in het Dorpshuis, Hoofdstraat 27 in Tolbert (Fredewalda-boerderij).  De koffie staat klaar!