Openbare orde en veiligheid

Alle inwoners van onze gemeente hebben recht op een veilige woon-, leef-, en werkomgeving. Van burgers wordt verwacht dat zij hierin ook hun verantwoording nemen zodat dit in gezamenlijkheid wordt gerealiseerd.

  • Gemeenten hebben een actieve rol in het voorkomen van drankmisbruik, in het bijzonder drankmisbruik door jongeren.
  • De gemeente voert samen met maatschappelijke organisaties en scholen een actief voorlichtingsbeleid om drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan.
  • De lokale politiezorg dient toegankelijk en effectief te blijven.
  • In de kerndorpen van onze gemeente dient de wijkagent zichtbaar op vaste tijden aanwezig te zijn.