Economie

stimuleer ondernemerschap en innovatie
GroenLinks staat voor een groene en vitale ontwikkeling van de economie, ook in Leek. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. De gemeente heeft geen directe invloed op de economische dynamiek. Die wordt primair bepaald door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Dat wil niet zeggen dat de gemeente moet wachten op wat ondernemers doen.

Ook andere zaken spelen mee: de beschikbare ruimte, de ligging en bereikbaarheid, de beroepsbevolking en arbeidsmarkt, de woningmarkt en andere kwaliteiten van de leefomgeving, zoals sociale en culturele voorzieningen.
Zo kan de gemeente het ondernemerschap stimuleren door een snelle dienstverlening aan nieuwe bedrijven, het aanbieden van geschikte bedrijfsruimte, het stimuleren van initiatieven die positief zijn voor de lokale economie en het onderhouden van goede contacten met het bedrijfsleven.

Een actief beleid is nodig, waarbij de potentiƫle mogelijkheden in de gemeente optimaal worden benut.

GroenLinks wil dat de gemeente leegstand van winkelpanden bestrijdt door starters te ondersteunen bij de start van hun nieuwe activiteit. De gemeente moet bevorderen dat bedrijven die staan voor groene economie zich kunnen vestigen in deze gemeente en richt haar acquisitie daarop in. De gemeente overlegt met de Handelsverenigingen en verhuurders/eigenaren over tijdelijke invulling.