Afval

Afval scheiden loont
We produceren veel afval met elkaar. De hoeveelheid huisvuil die wordt ingezameld neemt jaarlijks toe. Veel afvalsoorten kunnen we al gescheiden aanbieden, maar het niet-gescheiden restafval vormt nog steeds de grootste afvalstroom. Door een betere scheiding vooraf kunnen we afval als grondstof voor nieuwe producten gebruiken. Dat is goed voor het milieu.

Door allerlei milieueisen wordt de inzameling en verwerking van afval steeds duurder. Deze kosten worden aan de bewoners doorberekend via de afvalstoffenheffing. Gescheiden inzameling leidt tot lagere verwerkingskosten. Afval scheiden loont dus. Daarom wil GroenLinks het burgers zo gemakkelijk mogelijk maken om hun afval te scheiden en het huidige inzamelingssysteem handhaven.

GroenLinks wil;

  • Maandelijks afval-inzamelpunten
  • grof en tuinafval plaatsen in wijken
  • Overleg met de Handelsverenigingen om op vrijwillige basis het gebruik van gratis plastic draagtassen te beperken
  • dat met de Horeca overleg wordt gevoerd om het gebruik van weggooi plastic bij evenementen te beperken.