Vluchtelingen en azielzoekers

Erkende vluchtelingen moeten als nieuwkomers de Nederlandse taal leren. Daarnaast krijgen ze een aanbod voor re-integratie of participatie. Dit meedoen in de maatschappij draagt bij aan een snelle integratie op de arbeidsmarkt.

Asielzoekers hebben een onzeker bestaan in ons land. Ze verblijven voor korte of langere tijd onder sobere omstandigheden in grote asielzoekerscentra of terugkeerlocaties. Ondanks plechtige beloftes vanuit Den Haag lukt het niet altijd om uitgeprocedeerde asielzoekers veilig te laten terugkeren naar hun herkomstland. Gemeenten krijgen dan te maken met illegale plaatsgenoten die, als ze niet kunnen terugvallen op alternatieve opvangvoorzieningen, op straat zwerven en soms slachtoffer worden van uitbuiting.

 

GroenLinks blijft zich verzetten tegen het verlenen van medewerking aan een inhumaan uitzettingsbeleid, in het bijzonder wanneer de positie van het kind in het gedrang is.

GroenLinks vind dat onze gemeente (niet-uitzetbare) uitgeprocedeerde asielzoekers moet opvangen om te voorkomen dat ze als illegaal op straat belanden.