Wonen

Een huis voor iedereen

GroenLinks wil dat Leek een economisch en sociaal levendige gemeente blijft. Een gemeente met een heterogene bevolking, naar leeftijd en inkomen.

Jongeren en jonge gezinnen met een laag inkomen moeten meer kansen krijgen op de woningmarkt. Dat geldt ook voor ouderen die zorg nodig hebben. Hiervoor is meer flexibiliteit en meer keuze op de woningmarkt nodig. We willen de kansen die nieuwbouw en herstructurering bieden ten volle benutten. En de mogelijkheden van de bestaande woningen optimaliseren. GroenLinks wil het openbare gebied fraai inrichten: we streven naar een openbare ruimte waar iedereen graag verblijft en zich veilig voelt.

GroenLinks wil dat de gemeente de bouw van energiezuinige en levensloopbestendige woningen bevordert. Daarnaast, dat het de bouw bevordert van sociale huur en koopwoning zodat het woningbestand ook een afspiegeling is van de maatschappij.