Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur horen erbij

Kunst en cultuur kunnen verrassen, stimuleren en inspireren; ze verrijken het leven. Het is goed toeven in een gemeente met een rijk en gedifferentieerd cultureel aanbod en een actief verenigingsleven.

Een bloeiend kunstenklimaat draagt bij aan een vitale en creatieve samenleving. Een samenleving die kritisch over zichzelf nadenkt om zich te kunnen vernieuwen en veranderen, kan niet zonder kunst die nieuwe perspectieven op de samenleving ontwikkelt. In een gemeente met een sterke culturele sector willen ondernemers bovendien graag investeren.

GroenLinks wil het culturele aanbod Leek versterken en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen hier aan deelnemen. Kunst en cultuur horen erbij! Uitgaven voor kunst en cultuur zijn voor GroenLinks geen sluitstuk van de begroting of afhankelijk van de economische ontwikkeling.

GroenLinks wil dat de gemeente het organiseren van tentoonstellingen en culturele activiteiten op Wijkniveau bevordert. Hiervoor kunnen dorpsgebouwen en scholen worden gebruikt.
GroenLinks wil dat
zodra de financiƫle positie van de gemeente het toestaat er een Stimuleringsfonds Culturele activiteiten wordt opgericht.