Diversiteit en emancipatie

Verschil mag, uitsluiting niet

GroenLinks vindt dat de overheid emancipatie moet stimuleren door ervoor te zorgen dat het beleid voor álle burgers werkt. Daarom dient de gemeente in al haar beleid rekening te houden met verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld in sekse, seksuele voorkeur, cultuur, leeftijd, handicap en sociaaleconomische situatie - zonder daarbij te stigmatiseren; mensen in hokjes te stoppen.

Door dit diversiteitbeleid wordt de gemeentelijke dienstverlening meer op maat gesneden en daarmee kwalitatief beter. Er moet rekening worden gehouden met diversiteit om gelijke kansen voor verschillende groepen te bevorderen en discriminatie, sociale ongelijkheid en uitsluiting tegen te gaan. Kortom, het gaat om gelijke behandeling.

GroenLinks wil dat  de gemeente de maatschappelijke organisaties (bedrijven, instellingen en verenigingen) stimuleert om werk maken van diversiteit en wil dat ze actief optreedt tegen intolerantie en discriminatie. Zelforganisaties en belangenorganisaties van kwetsbare groepen worden ondersteund.