Verkiezingsprogramma 2014-2018

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de periode 2014-2018 staat in het teken van het behouden van een leefbare samenleving. Nieuwe investeringen in luxe zijn niet aan de orde. De crisis heeft ons gebracht naar een nieuwe werkelijkheid vanwaar we verder gaan bouwen aan de toekomst van Leek.

De belangrijkste uitgangspunten voor GroenLinks zijn:

  • Groen en Duurzaam
  • Sociaal en Solidair
  • De burger centraal

GroenLinks heeft plannen voor een termijn langer dan 4 jaar. Dit om de gemeente ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk te houden. GroenLinks kiest voor eerlijk delen, en eerlijk delen betekent ook: eerlijk kiezen. Als we de natuur willen behouden zullen we vaker de auto moeten laten staan. Als we goede zorg dichtbij willen, zullen we daarin moeten investeren. Voor GroenLinks is het niet ‘Kiezen of delen’ maar kiezen om te delen!

Duurzaamheid en een schoon milieu dragen bij aan de ontwikkeling van onze gemeente. In een schone leefbare wereld zijn de zorgkosten lager. Het plaatsen van zonnepanelen levert banen op en door het gebruik van eigen energiebronnen bespaart het geld!

GroenLinks is niet tegen een gemeentelijke herindeling als de kwaliteit van het ambtelijk apparaat niet wordt aangetast maar juist verbeterd wordt en er voldoende burgerparticipatie mogelijk blijft. En de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten gewaarborgd blijft. Dit kan bereikt worden door servicepunten/spreekuren in wijken en dorpen.