Actie "Het is ook uw boom!"

De actie "Het is ook uw boom!" komt al aardig op gang. Bomen waar mensen aan gehecht zijn, bomen waarvan we vinden dat ze niet zomaar weggehaald mogen worden, bomen met een verhaal; uw boom. We tonen u slechts een kleine selectie van de inzendingen. Helpt u mee? Inzenden kan via het e-mailadres  bomen@groenlinksleek.nl. Doet u dit met een zo goed mogelijke beschrijving van de locatie en het liefst voorzien van een foto van de boom. Heeft u zelf geen foto? Geen probleem, laat ons weten om welke boom het gaat, dan maken wij die foto wel.

Op 19 maart zijn er verkiezingen. GroenLinks wil de lijst met bomen aanbieden aan het nieuwe College van B&W wat na de verkiezingen zal aantreden met de opdracht er iets mee te doen. Namelijk voorkomen dat die bomen zomaar weggehaald mogen worden. Dat kan door het opnieuw invoeren van de kapvergunning, onderdeel van het verkiezingsprogramma van GroenLinks Leek.

Geen kapvergunning voor alle bomen in Leek, maar wel voor “uw” boom.