Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Boeiend afval

  Boeiend! Zo kun je het “opiniërend”  artikel van Leekster VVD’er Paul Haseloop wel noemen. Bijzonder tegelijk. De reactie van Wethouder Rien Honnef op een open brief van het voormalig GroenLinks raadslid Jurgen de Vries heeft hem inspiratie gegeven zijn fantasie de vrije loop te laten. De oogst van een recentelijke workshop “oppositie voeren” wellicht? Haseloop verwijst naar de succesvolle verkiezingskrant van GroenLinks die gebruikt is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Of daar de basis lag van het toetreden tot het college valt te betwijfelen. Die verkiezingskrant, maar dat is achteraf makkelijk zeggen, had eerder roet in het eten kunnen gooien. Lang niet iedereen kon zich vinden in wat we daarin hebben opgeschreven. Het vermoeden bestaat dat er vooral naar andere factoren gekeken moet worden. Voor sommigen vergt dat een wellicht te grote spiegel.

  Lees verder
 2. Participeren in de praktijk

  Op donderdag 26 november organiseert GroenLinks, afdeling Leek weer een Politiek Café.
  Het thema is deze keer de Participatiewet; we gaan het vooral hebben over het streven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen bij reguliere werkgevers. Dit is nu met name een gemeentelijke taak.
  Landelijk zijn er afspraken gemaakt om 125.000 extra banen komen voor deze doelgroep en het kabinet, werkgevers en werknemers hebben hierover afspraken gemaakt.

  Lees verder
 3. Politiek café : Leek energieneutraal!

  Politiek café vrijdag 27 februari om 20:00 uur in de Cazamiersboerderij.
  Zaal open 19:45

  Energie neutraal is het thema van het volgende politiek café van GroenLinks.
  Is dit een ambitie, die een loze kreet is, of kunnen er daadwerkelijk stappen gezet worden om er voor te zorgen dat er in Leek zoveel energie wordt opgewekt, als er verbruikt word?
  Om een dergelijke ambitie te halen zullen er grote stappen gezet moeten worden.  Huizen en bedrijven moeten energiezuinig worden. Tijdens deze avond gaan we bespreken welke stappen u zelf kunt zetten en wat hierin de mogelijkheden zijn én we bespreken welke stappen de gemeente dient te zetten om dit mogelijk te maken. Daarnaast komt ook het opwekken van energie aan de orde.
   

  Lees verder
 4. 2015, een druk en boeiend jaar

  16 december 2014, AartJan Feitsma raadslid GroenLinks Leek

  2014 was een bewogen jaar voor GroenLinks in Leek.

  In het begin van het jaar waren we druk aan het campagne voeren voor de raadsverkiezingen. We hebben een eigen krantje gemaakt die met hulp van vele vrijwilligers nagenoeg huis aan huis is bezorgd in de hele gemeente en we hebben diverse bijeenkomsten in het kader van de verkiezingen bezocht. Het resultaat mocht er wezen: We hebben voor het eerst drie raadszetels en hebben de stijgende lijn weten vast te houden die we al sedert 16 jaar hebben in de gemeente. De verhoudingen zijn trouwens behoorlijk door elkaar geschud. De PvdA heeft twee zetels verloren en op de CU na, hebben alle partijen nu 3 zetels. Hierdoor werden we een serieuze coalitiepartner en na intensieve onderhandelingen heeft dit geresulteerd in een coalitie van CDA, PvdA en GroenLinks. Onze inzet was om ervoor te zorgen dat er een andere politiek in Leek zou komen, en dat is gelukt.

  Lees verder
 5. Bemiddeling in kwestie Hummel gestaakt

  In het voorjaar heeft de voltallige raad uitgesproken dat er een bemiddelingspoging moest komen tussen het bedrijf Hummelrecycling en de omwonenden, verenigd in ‘Fris Leek’.  Ook de gemeente zou hierbij aanschuiven. Om te zorgen dat een en ander onbevooroordeeld zou verlopen, werd er gesteld dat er een voorzitter van het overleg moest komen, die door alle drie de partijen gedragen werd. Deze werd gevonden in de Groningse oud D’66 wethouder Henk Pijlman.

  Al vrij snel, bleek dat Hummel echter helemaal niet een overleg wilde met de omwonenden en slechts de heer Pijlman wilde gebruiken als bemiddelaar met de gemeente. Hummel wilde absoluut niet met Fris Leek om tafel.

  Lees verder
 6. Verkiezingsprogramma 2014-2018

  Het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de periode 2014-2018 staat in het teken van het behouden van een leefbare samenleving. Nieuwe investeringen in luxe zijn niet aan de orde. De crisis heeft ons gebracht naar een nieuwe werkelijkheid vanwaar we verder gaan bouwen aan de toekomst van Leek.

  Lees verder
 7. Opheffen van Blauwe Zone - Betaald parkeren op Landgoed Nienoord

  GroenLinks wil dat de Blauwe Zone in het centrum van Leek wordt opgeheven. Deze enkele jaren geleden ingevoerde maatregel is niet meer noodzakelijk door de overcapaciteit van parkeerplaatsen. Daarnaast rechtvaardigt de gemiddelde verblijfstijd van het winkelend publiek het in stand houden van een Blauwe Zone niet.  GroenLinks was en is blijvend voorstander van gratis parkeren in het centrum van Leek. Het is goed voor het ondernemersklimaat en het winkelend publiek!

  Lees verder
 8. Camperplaatsen in Leek; willen is kunnen

  Hoe belangrijk vinden we dat nu eigenlijk; camperplaatsen bij het centrum van Leek. In meerderheid is de gemeenteraad van Leek in ieder geval de mening toegedaan dat het een mooie gelegenheid is om Leek positief te promoten, bijvoorbeeld in de grote hoeveelheid lectuur die er is met betrekking tot recreatie.  Maar wie hebben er nu eigenlijk profijt van speciale camperlocaties? De NKC, de Nederlandse Kampeerauto Club, publiceerde er het volgende over; 

  Lees verder
 9. Winst!

  Een verkiezingscampagne krijgt pas echt glans wanneer je die kunt afsluiten met winst. En dat is gelukt. GroenLinks ging van 2 naar 3 zetels. En daar zijn we ongelooflijk blij mee.

  7.800 eigen verkiezingskrantjes huis aan huis, 5000 flyers, deels huis aan huis en deels uitgedeeld op verschillende locaties; deelname aan de familieDoeDagen in het sportcentrum; deelname aan de verkiezingskrant van Leek; advertenties en artikelen in de verschillende regionale bladen; de nodige persberichten; online advertenties op infoleek.nl, familiedoedagen.nl en facebook; publicaties op facebook en de eigen website; Twitter en verschillende lijsttrekkersdebatten. Maar vooral onze mensen. Vele gesprekken hebben we mogen voeren. Op straat, bij bijeenkomsten, maar ook via e-mail.

  Lees verder
 10. Actie "Het is ook uw boom!"

  De actie "Het is ook uw boom!" komt al aardig op gang. Bomen waar mensen aan gehecht zijn, bomen waarvan we vinden dat ze niet zomaar weggehaald mogen worden, bomen met een verhaal; uw boom. We tonen u slechts een kleine selectie van de inzendingen. Helpt u mee? Inzenden kan via het e-mailadres  bomen@groenlinksleek.nl. Doet u dit met een zo goed mogelijke beschrijving van de locatie en het liefst voorzien van een foto van de boom. Heeft u zelf geen foto? Geen probleem, laat ons weten om welke boom het gaat, dan maken wij die foto wel.

  Lees verder