Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Boeiend afval

  Boeiend! Zo kun je het “opiniërend”  artikel van Leekster VVD’er Paul Haseloop wel noemen. Bijzonder tegelijk. De reactie van Wethouder Rien Honnef op een open brief van het voormalig GroenLinks raadslid Jurgen de Vries heeft hem inspiratie gegeven zijn fantasie de vrije loop te laten. De oogst van een recentelijke workshop “oppositie voeren” wellicht? Haseloop verwijst naar de succesvolle verkiezingskrant van GroenLinks die gebruikt is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Of daar de basis lag van het toetreden tot het college valt te betwijfelen. Die verkiezingskrant, maar dat is achteraf makkelijk zeggen, had eerder roet in het eten kunnen gooien. Lang niet iedereen kon zich vinden in wat we daarin hebben opgeschreven. Het vermoeden bestaat dat er vooral naar andere factoren gekeken moet worden. Voor sommigen vergt dat een wellicht te grote spiegel.

  Lees verder
 2. Participeren in de praktijk

  Op donderdag 26 november organiseert GroenLinks, afdeling Leek weer een Politiek Café.
  Het thema is deze keer de Participatiewet; we gaan het vooral hebben over het streven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen bij reguliere werkgevers. Dit is nu met name een gemeentelijke taak.
  Landelijk zijn er afspraken gemaakt om 125.000 extra banen komen voor deze doelgroep en het kabinet, werkgevers en werknemers hebben hierover afspraken gemaakt.

  Lees verder
 3. 2015, een druk en boeiend jaar

  16 december 2014, AartJan Feitsma raadslid GroenLinks Leek

  2014 was een bewogen jaar voor GroenLinks in Leek.

  In het begin van het jaar waren we druk aan het campagne voeren voor de raadsverkiezingen. We hebben een eigen krantje gemaakt die met hulp van vele vrijwilligers nagenoeg huis aan huis is bezorgd in de hele gemeente en we hebben diverse bijeenkomsten in het kader van de verkiezingen bezocht. Het resultaat mocht er wezen: We hebben voor het eerst drie raadszetels en hebben de stijgende lijn weten vast te houden die we al sedert 16 jaar hebben in de gemeente. De verhoudingen zijn trouwens behoorlijk door elkaar geschud. De PvdA heeft twee zetels verloren en op de CU na, hebben alle partijen nu 3 zetels. Hierdoor werden we een serieuze coalitiepartner en na intensieve onderhandelingen heeft dit geresulteerd in een coalitie van CDA, PvdA en GroenLinks. Onze inzet was om ervoor te zorgen dat er een andere politiek in Leek zou komen, en dat is gelukt.

  Lees verder
 4. Camperplaatsen in Leek; willen is kunnen

  Hoe belangrijk vinden we dat nu eigenlijk; camperplaatsen bij het centrum van Leek. In meerderheid is de gemeenteraad van Leek in ieder geval de mening toegedaan dat het een mooie gelegenheid is om Leek positief te promoten, bijvoorbeeld in de grote hoeveelheid lectuur die er is met betrekking tot recreatie.  Maar wie hebben er nu eigenlijk profijt van speciale camperlocaties? De NKC, de Nederlandse Kampeerauto Club, publiceerde er het volgende over; 

  Lees verder
 5. Winst!

  Een verkiezingscampagne krijgt pas echt glans wanneer je die kunt afsluiten met winst. En dat is gelukt. GroenLinks ging van 2 naar 3 zetels. En daar zijn we ongelooflijk blij mee.

  7.800 eigen verkiezingskrantjes huis aan huis, 5000 flyers, deels huis aan huis en deels uitgedeeld op verschillende locaties; deelname aan de familieDoeDagen in het sportcentrum; deelname aan de verkiezingskrant van Leek; advertenties en artikelen in de verschillende regionale bladen; de nodige persberichten; online advertenties op infoleek.nl, familiedoedagen.nl en facebook; publicaties op facebook en de eigen website; Twitter en verschillende lijsttrekkersdebatten. Maar vooral onze mensen. Vele gesprekken hebben we mogen voeren. Op straat, bij bijeenkomsten, maar ook via e-mail.

  Lees verder
 6. Kappen met kappen

  Onderhoud aan het groen is noodzakelijk. En dat brengt soms ook met zich mee dat de uitwerking van het onderhoud rigoureus moet worden gedaan. De afgelopen weken ging de kettingzaag door Leek. Je kunt er niet omheen, dit was meer dan rigoureus. Grote, prachtige bomen gingen neer. Langs het Leekster Hoofddiep (te veel grondwater hadden de bomen aangetast, aan de kern van de stammen was niets te zien) en leverde veel reacties op. Het was goed gecommuniceerd met de aanwonenden, aldus de uitleg en “we plaatsen er elzen voor terug”. Uitruil van prachtige eiken voor elzen... Er was goed gecommuniceerd, en dat is ook de afspraak die we in Leek hebben gemaakt. Geen kapvergunning meer, maar waar het van toepassing is informeren we eerst de omwonenden. Alles goed zou je zeggen. “We halen geen eikenbomen neer” , langs het hoofddiep was noodzakelijk. En nog voor dat de nagalm van die woorden waren weggestorven sneuvelde de eik bij het moestuintjescomplex in de wijk Sintmaheerd.

  Lees verder
 7. Epiloog: Intensieve veehouderij

  Gisteravond ( 15-1) raadscommissie en raadsvergadering in de gemeente Leek bijgewoond?  De intensieve veehouderij stond opnieuw op de agenda. Deze keer was er voor de sprekers een zeer strikte tijdslimiet (1 of 2 minuten). Het onderwerp is dan ook al meermaals aan de orde geweest. Helaas is het probleem daarbij niet opgelost. Eigenlijk is er alleen maar een ander probleem bij gekomen. Een probleem dat nog groter is dan de intensieve veehouderij. Duidelijk wordt dat de gemeente Leek in de procedure rondom het specifieke bedrijf een zeer grote hoeveelheid fouten heeft gemaakt in de handhaving en in de vergunningsverlening. De ondernemer, de omwonenden en de gemeenteraad zijn meermaals onjuist ingelicht. Ook zijn de omwonenden simpelweg niet serieus genomen in hun klachten.

  Intensieve veehouder. Einde discussie?
 8. Het is ook uw boom!

  Onder de noemer “Het is ook uw boom” is GroenLinks gestart met de inventarisatie van bomen in de gemeente. Bomen waar mensen aan gehecht zijn, bomen waarvan we vinden dat ze niet zomaar weggehaald mogen worden, bomen met een verhaal; uw boom. Niet voor niets is er gekozen voor “Het is ook uw boom”. Soms zien we dat er te makkelijk een boom wordt weggehaald. Omdat die teveel schaduw geeft, of wanneer de eigenaar van de grond waar de boom staat van mening is dat er teveel rotzooi ontstaat of het onderhoud te kostbaar wordt.

  Lees verder