Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Kappen met kappen

  Onderhoud aan het groen is noodzakelijk. En dat brengt soms ook met zich mee dat de uitwerking van het onderhoud rigoureus moet worden gedaan. De afgelopen weken ging de kettingzaag door Leek. Je kunt er niet omheen, dit was meer dan rigoureus. Grote, prachtige bomen gingen neer. Langs het Leekster Hoofddiep (te veel grondwater hadden de bomen aangetast, aan de kern van de stammen was niets te zien) en leverde veel reacties op. Het was goed gecommuniceerd met de aanwonenden, aldus de uitleg en “we plaatsen er elzen voor terug”. Uitruil van prachtige eiken voor elzen... Er was goed gecommuniceerd, en dat is ook de afspraak die we in Leek hebben gemaakt. Geen kapvergunning meer, maar waar het van toepassing is informeren we eerst de omwonenden. Alles goed zou je zeggen. “We halen geen eikenbomen neer” , langs het hoofddiep was noodzakelijk. En nog voor dat de nagalm van die woorden waren weggestorven sneuvelde de eik bij het moestuintjescomplex in de wijk Sintmaheerd.

  Lees verder
 2. Manifestatie zonnecentrale A7

  GroenLinks afdelingen uit het Westerkwartier organiseerden zaterdag 8 maart een korte manifestatie om opnieuw de aandacht te vestigen op de oproep van de Provincie Groningen aan gemeenten om grond beschikbaar te stellen voor het plaatsen van grote aantallen zonnepanelen: een zonnecentrale.  De locatie aan de A7 is gereserveerd is voor de Zuiderzeelijn, de spoorverbinding richting Heerenveen en door. Die gaat er echter niet door en aangezien de gemeente de gronden hier al in bezit heeft is het bij uitstek geschikt voor de aanleg van een zonnecentrale.  Maar het kan ook op andere locaties. Zo zijn de bewoners van Nienoordsrand al jaren in de slag met het bedrijf Jager/Dusseldorp in Midwolde en is bedrijfsverplaatsing de beste optie. De vrijgekomen grond kan prachtig ingezet worden voor het plaatsen van een grote hoeveelheid zonnepanelen. De stroom kan mooi gebruikt worden voor de woonwijk en het bedrijventerrein Leeksterhout.

  Lees verder
 3. Het gaat om mensen!

  De komende jaren gaat er in de gemeenten nogal wat veranderen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor veel zorgtaken. In de praktijk zal het er op neer komen, dat mensen die zorg nodig hebben, dat vooral eerst in hun eigen omgeving moeten zoeken en alleen voor hulp in aanmerking komen, als deze door familie, buren of anderen uit de kenniskring, niet geleverd kan worden. Natuurlijk, hoe kan het ook anders, gaat het overhevelen van de zorgtaken, hand in hand met forse bezuinigingen. Het motto is dat gemeenten dichterbij de burger staan en daardoor beter zien wat er nodig is en het daardoor goedkoper kunnen regelen.

  Lees verder
 4. College met GroenLinks: persbericht

  De CDA, PvdA en GroenLinks gaan het college vormen in de gemeente Leek. De heren Hans Morssink (CDA), Ben Plandsoen (PvdA) en Rien Honnef (GroenLinks) zijn de wethouderskandidaten. De fractievoorzitters van de drie partijen en de drie beoogde wethouders hebben op 16 mei 2014 het Coalitieakkoord 2014-2018 'Samen werken aan een betrokken gemeente' gepresenteerd. In het coalitieakkoord geven CDA, PvdA en GroenLinks aan dat zij op zoek willen naar samenwerking en betrokkenheid. Samenwerking en betrokkenheid van inwoners, verenigingen, organisaties, bedrijven en gemeenteraad bij het vormgeven van hun eigen lokale samenleving. Ook willen de coalitiepartijen betrokkenheid van de gemeente bij inwoners die het niet altijd op eigen kracht redden, door hier actief beleid op te voeren.

  Lees verder
 5. Epiloog: Intensieve veehouderij

  Gisteravond ( 15-1) raadscommissie en raadsvergadering in de gemeente Leek bijgewoond?  De intensieve veehouderij stond opnieuw op de agenda. Deze keer was er voor de sprekers een zeer strikte tijdslimiet (1 of 2 minuten). Het onderwerp is dan ook al meermaals aan de orde geweest. Helaas is het probleem daarbij niet opgelost. Eigenlijk is er alleen maar een ander probleem bij gekomen. Een probleem dat nog groter is dan de intensieve veehouderij. Duidelijk wordt dat de gemeente Leek in de procedure rondom het specifieke bedrijf een zeer grote hoeveelheid fouten heeft gemaakt in de handhaving en in de vergunningsverlening. De ondernemer, de omwonenden en de gemeenteraad zijn meermaals onjuist ingelicht. Ook zijn de omwonenden simpelweg niet serieus genomen in hun klachten.

  Intensieve veehouder. Einde discussie?
 6. Het is ook uw boom!

  Onder de noemer “Het is ook uw boom” is GroenLinks gestart met de inventarisatie van bomen in de gemeente. Bomen waar mensen aan gehecht zijn, bomen waarvan we vinden dat ze niet zomaar weggehaald mogen worden, bomen met een verhaal; uw boom. Niet voor niets is er gekozen voor “Het is ook uw boom”. Soms zien we dat er te makkelijk een boom wordt weggehaald. Omdat die teveel schaduw geeft, of wanneer de eigenaar van de grond waar de boom staat van mening is dat er teveel rotzooi ontstaat of het onderhoud te kostbaar wordt.

  Lees verder
 7. Albert Houwer lijsttrekker

  De afdeling Leek van GroenLinks heeft dinsdag 29 oktober 2013 de definitieve lijst vastgesteld voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

   

  Lees verder

Pagina's