De Burger centraal

Betrouwbare en Transparante communicatie

Te vaak bestaat het gevoel bij de burger dat deze niet serieus genomen wordt of “buitenspel’ is gezet.  Dat kan niet! Iedere inwoner van deze gemeente heeft even veel rechten en plichten. Ook bedrijven hebben rechten en plichten.
GroenLinks wil de overheid dichter bij de burger brengen. Wij doen dit door het instellen van een Buurtraad en door  deze onderdeel te laten zijn van de communicatie. Een overheid is er voor de burger, niet andersom. Democratische participatie is het uitgangspunt. Vooraf informeren, niet achteraf!  Met betrouwbare en transparante informatie en ter zake kundig.

De burger dient vroegtijdig betrokken te worden bij belangrijke beslissingen. Inspraak is belangrijk. Het is een van de belangrijkste verworvenheden van een democratie. De gemeente overlegt periodiek met vertegenwoordigers vanuit de bevolking. Uitgangspunt is dat het voor burgers vooraf duidelijk moet zijn op welke wijze de inspraak wordt meegenomen in de besluitvorming.
 

GroenLinks wil meer directe invloed van wijk- en dorpsverenigingen.

Zo moeten ze meepraten bij het opzetten van jaarplannen groenonderhoud, voorstellen voor verkeersmaatregelen in de wijk en bij nieuw- en verbouwplannen.
Niet achteraf maar vooraf.

Het is tijd ...om de burger weer centraal te stellen!