Groen en Duurzaam

Ecologische duurzaamheid

Een groene leefomgeving is van groot belang. Het draagt bij aan welzijn en welvaart.  GroenLinks kiest voor groen  in plaats van het grijs van asfalt en beton, om te ontspannen, om te spelen; Om te leven!

Het milieu moeten we zo min mogelijk belasten, we moeten zuinig omgaan met natuurlijke bronnen.  We moeten duurzaam omgaan met beschikbare grond.  Hergebruik en vitalisering van bestaande locaties moet beleid zijn. Inbreiden voor uitbreiden. Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is uitsluitend mogelijk wanneer er sprake is van aantoonbare noodzakelijkheid.
GroenLinks kiest voor  een ambitieus en noodzakelijk klimaatbeleid, voor openbaar vervoer en fiets, voor milieuvriendelijke bedrijvigheid  en voor compact bouwen
Slim beleid en innovatieve maatregelen waarmee we de economie duurzaam kunnen laten groeien.
De overheid moet hier een voortrekkersrol vervullen.  In Leek kan daar in nog een stevige slag gemaakt worden. Energie beperkende maatregelen in eigen gebouwen, zonnecollectoren en energiezuinige straatverlichting.

Het is tijd... voor echte inzet op Groen en Duurzaamheid!

Klimaat- en energiebeleid
Maak het verschil
Door de toenemende energievraag en de eindigheid fossiele brandstoffen stijgen de energieprijzen. Wereldwijd zien we de gevolgen van de klimaatverandering en de klimaatcrisis.  Het is bittere noodzaak dat de politiek meer ambitie gaat tonen en maatregelen doorvoert die écht het verschil maken.  We moeten zorgen dat we 2025 ‘klimaatneutraal’ zijn; dat we streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik; dat we duurzame energiebronnen gebruiken; dat we een zo gering mogelijke uitstoot van broeikasgassen kennen. Dit kan en dit moet. Sámen met burgers, instellingen en ondernemers kunnen we dat realiseren.

Concrete maatregelen:
Gemeentelijke auto`s gaan op aardgas of biodiesel rijden
Gemeentelijke gebouwen worden energie zuinig
Gemeentelijke openbare verlichting wordt energie zuinig

Het is tijd… Leek kan zoveel duurzamer!