Milieuvriendelijke mobiliteit

Ruim baan voor fiets en OV Het is de realiteit, de auto is er, zonder kan de maatschappij niet functioneren. Er zal altijd ruimte moeten zijn voor noodzakelijk gebruik.

Maar de nadelen worden steeds zichtbaarder:

  • Oprukkend asfalt
  • Onveiligheid
  • Lawaai
  • Milieuschade

Het gemotoriseerde verkeer is de belangrijkste veroorzaker van de klimaatcrisis en het biedt geen duurzame oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem. Niet in Leek, maar zeer zeker niet voor de verkeersstromen naar Groningen en Drachten. Er is een dringende noodzaak voor doorgaande fietsroutes met voorrang op autoverkeer; een parkeerverbod in directe omgeving scholen; de aanleg veilige fietsenstallingen; een P+R bij A7; grotere inzet op de bereikbaarheid van bedrijventerreinen met het Openbaar Vervoer en een snelle en frequente verbinding met Groningen en Drachten.