Albert Houwer

Raadslid / Fractievoorzitter

We zouden ons als samenleving moeten schamen, dat er in een welvarend land als Nederland, mensen naar een voedselbank moeten.

Mijn naam is Albert Houwer,. Ik kom uit een typisch arbeidersgezin waar ik één van de tien kinderen was. Ik heb in mijn leven diverse banen gehad variërend van productiewerk tot jeugdhulpverlening en ben momenteel werkzaam bij het UWV als klantadviseur en ben eigenaar van een kleine Bed & Breakfast. Ik ben in Tolbert terecht gekomen via mijn vriendin, Cobien, met wie ik samenwoon. Zij is hier geboren en getogen en we wonen nu op het boerderijtje van haar inmiddels overleden ouders. Deze boerderij wordt door ons langzamerhand verbouwd, tot een mooie woonplek. Ik ben sedert 2009 actief bij GroenLinks en sedert 2012 raadslid. Bij de komende verkiezingen heb ik het voorrecht om als lijsttrekker de verkiezingen in te gaan.

Ik ben iemand waarbij rechtvaardigheid door de aderen stroomt. Ik kan er dan ook niet tegen dat minima de dupe worden van beleid, waarin zij nauwelijks iets te vertellen hebben en gedupeerd worden door een crisis die zij niet veroorzaakt hebben.  Er staan grote veranderingen aan te komen op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en het betrekken van uitkeringsgerechtigden in de samenleving. Deze veranderingen gaan gepaard met forse bezuinigingen. Ik wil er alles aan doen om het komende beleid zo in te passen dat het ook een daadwerkelijke verbetering wordt en niet een ondoordachte bezuiniging waarvan uiteindelijk de zwakkeren de dupe worden. Daarnaast wil ik dat de gemeente op een duurzame en doordachte manier omgaat met haar landschap en noodzakelijke economische groei en uitbreiding met bedrijven vooral inpast op bestaande terreinen en zich richt op duurzame bedrijven.  Overlast veroorzakende bedrijven moeten vooral gesitueerd op de bedrijventerreinen buiten de bebouwde kom. Welvaart mag niet te koste gaan van welzijn. We zouden ons als samenleving moeten schamen, dat er in een welvarend land als Nederland, mensen naar een voedselbank moeten. Dat moet niet nodig zijn!

De kiezer mag van mij een strijdbare, eerlijke en transparante manier van politiek verwachten. Ik zal opkomen voor een uitgebalanceerd financieel beleid, waarin de positie van de zwakkeren in onze samenleving zoveel mogelijk versterkt wordt. Ik blijf vechten voor een eerlijke samenleving, waarin iedereen meedoet en waarin niet alleen de rijkere mensen de vruchten van plukken. De gemeente is van ons allemaal en is er voor ons allemaal. Te vaak worden in Leek de burgers niet gehoord. Ik wil ook die burgers betrekken bij de besluiten, zodat we er samen uitkomen!

 

Adresgegevens: Holmerpad 7 | 9356 VC | Tolbert | Telefoon: 0594-515823