Uitgelicht

In de periode 2010-2014 heeft GroenLinks met twee raadsleden zitting gehad in de gemeenteraad. GroenLinks maakte geen deel uit van de raadscoalitie.

Onderstaand een aantal zaken waar we ons voor hebben ingezet:

 • De aanleg van Natuurspeelplaatsen
 • De herinrichting van het centrum van Leek
 • Minimabeleid: Langdurigheidtoeslag naar 110%
 • Invoering Burgernet
 • De Dam autoluw
 • Asielzoekers in de gemeente Leek
 • Motie regeling voor minderjarige asielzoekers
 • Geen vervuilende reclameborden langs de wegen
 • Geen aantasting groene woonomgeving: Geen nieuwe rondweg in Leek
 • Geen woningen bouwen voor leegstand
 • Optimale inspraak bomenkap Nienoord
 • Ondernemersfonds voor Leek
 • Energienul informatiewoning in Oostindie
   

We hebben ons ook ingezet voor de volgende zaken. Dit bleef zonder succes, maar het is volgens ons wel van groot belang.

 
           Ombuiging bezuinigingen

 • Meer aandacht voor een Sociaal Leek
 • Sportverenigingen laten participeren in maatschappij
 • Alternatieve Financiële dekking in plaats van te zware bezuinigingen op het ouderenwerk en de sport
 • Meer aandacht voor breedtesport

  Daarnaast

 • Geen vrachtwagenverkeer over de Lindensteinlaan
 • Ernstige overlast afvalverwerker Jager Midwolde en  Hummel Diepswal
 • Revitalisering bedrijventerreinen
 • Opheffen gebruik parkeerschijf (behalve op de Dam en Bosweg)
 • Ontwikkelen van een natuurbegraafplaats
 • Pilot welstandsvrij bouwen
 • Alternatief verwarmingssysteem, houtkachel op wijkniveau
 • Aanpak entree Leek, tegengaan verloedering hotel Leek en de locatie voormalig H&H